Missie en Visie

 

Missie

Onze missie bestaat uit het leveren van een op maat gerichte dienstverlening door het begeleiden van kandidaten naar een baan die aansluit op hun wensen, mogelijkheden en ambities, waardoor  een succesvolle match ontstaat tussen vraag en aanbod.

 

Visie

In onze visie staat een vruchtbare samenwerking met jou als kandidaat op de lange termijn centraal. Voor ons houdt dit in, aandacht besteden aan wat jou beweegt. Eerlijk zaken doen, snel participeren, een intensieve persoonlijke begeleiding, leveren van kwaliteit en continu streven naar de perfecte match tussen jou en werkgever/opdrachtgever.