Zoeken

Het is zover je wilt je gaan zoeken op het internet naar de juiste IT baan die bij jouw past.
Veel mensen hebben een probleem om goed te zoeken. Op zich bepaalt de manier van zoeken ook wat je vind op het internet. Het is dus belangrijk dat je op de juiste manier en op een gestructureerde manier gaat zoeken. Maar hoe doe je dat? Je wilt graag gaan starten met het zoeken van jouw IT baan. Maar ja voordat je gaat zoeken moet je wel weten wat, waar, hoe en met wie je zoekt.

Maar voor dat je dat gaat doen kijken wij eerst nog eventjes naar de levensloop van jouw IT vacature!

Huidig proces

Huidig levensloop van jouw IT vacature

 1.   Het begint altijd bij de persoon die een nieuwe baan krijgt of een persoon die een nieuwe collega nodig heeft.
 2. Deze geven dat al aan via socialmedia en in de directe vriendenkring.
 3. Binnen 3 dagen weten minimaal 100 personen dat er een nieuwe IT vacature beschikbaar is.
 4. Let op: 70% van alle vacatures worden ingevuld via netwerken!
 5. De rest wordt ingevuld via; eigen website, bemiddelingsbureaus, vacaturesites en krant.

Dit geeft dus al duidelijk aan dat je op een andere manier naar je IT baan moet gaan zoeken wil je een goede kans maken om de IT baan te krijgen die je graag wilt.

Nu gaan wij inzoomen op het wat,waar, hoe en met wie je gaat zoeken.

Wat zoek je?

Gelukkig heb je tijdens het oriënteren een vacature profiel gemaakt. Hierdoor weet je precies:

 • De straal van je woonplaats waar binnen je zoekt
 • Wat voor een bedrijf je wilt werken, branche,grootte, nationaal/internationaal etc
 • Welk salaris,bonus, vakantiedagen etc.
 • extra’s, auto v.d. zaak, mobiel, laptop etc.
 • studiemogelijkheden, doorgroeimogelijkheden
 • etc..

Gebruik dit vacature profiel voor het WAT. Zoek op internet naar de juiste functiebenaming hierdoor weet je ook hoe jou functie in de verschillende branches genoemd wordt. Ook in de IT worden voor dezelfde functie verschillende functienamen gebruikt. Verzamel de verschillende benamingen en maak er een lijstje van. Zodra je de verschillende functienamen hebt kan je veel gerichter gaan zoeken naar een IT baan.

Waar zoek je?

Zoals al eerder werd verteld wordt 70% van de vacatures ingevuld  via netwerken. Dit geeft al aan dat je vooral moet zoeken in je netwerk! En waar bestaat je netwerk uit?

 1.  zakelijke zoals ex-collega’s, ex-klanten, ex-werkgevers, ex-leverancies (denk aan je linkedin)
 2.  prive, vrienden, kennissen, familie, sportclub etc. ( denk aan je facebook)

De andere 30% vind je dus via socialmedia, internet en de kranten. Je hebt het hier dus over bedrijven die vacatures verspreiden via eigen website, bemiddelingsbureaus en kranten. Hier moet je dus denken aan linkedin, websites als jobbird.com, monsterboard.nl, nationalevacaturebank.nl, werk.nl etc, Bij bemiddelingsbureaus denk aan Brunel, Ardekay, StarApple, Computer Futures, IT-staffing etc.

onderzoek-poppetjeLet wel op bij de bemiddelingsbureaus via internet er zit ook wel kaf tussen het koren. Er zitten recruiters bij die gebruik maken van fake vacatures om aan je cv te komen of ze pakken vacatures van de websites en proberen via jou binnen te komen bij bedrijven. Op zich lijkt er niets aan de hand echter veel bedrijven pikken dit niet en daardoor wordt jij van de sollicitatie op die vacature uitgesloten..weg kans. Dus kies wel de correcte bureaus, twijfel je check het dan via de werkgever die de vacature verstrekt of neem contact op met “De Carrière Buddy” wij checken dit kosteloos voor je.

 Hoe zoek je?

0. In je netwerk
Vertel het op je facebook, vertel het in je familie en vriendenkring maak gebruik van je vacatureprofiel om duidelijk te maken wat je zoekt.

1. Linkedin
In Linkedin zoek je naar vacatures  in de vacature gedeelte, maar ook in gebruikersgroepen vraag je eens rond. Maak het bekend op je Linkedin pagina dat je beschikbaar bent.

2. Op internet zoeken
Maak niet de fout om met maar 1 internet zoek engine te gaan zoeken naar een IT baan. Maak dus gebruik van andere internet zoek engines dan alleen maar google.nl. De reden is dat je daardoor bij de een, andere vacatures  boven aan je lijst krijgt, dan bij de anderen.

3. Met Twitter zoeken
Op Twitter worden dagelijks de nieuwst beschikbare IT banen gepubliceerd wordt volg deze recruiters, detacheerder of vacature sites.

Met wie zoek je?

Ga je alleen zoeken? Ga je je inschrijven bij uitzendbureaus.  Ga je aankloppen bij recruiters? De vraag is wat is je verwachting als je met anderen gaat zoeken. Moeten ze actief met je mee zoeken? Of komt het erop neer dat je toch alles alleen moet doen? En behalve zoeken begeleiden ze je ook?  Bepaal dit van te voren voor jezelf en wees realistisch.